Tehnologija Etranet Loyalty rešenja

  • Bez potrebe za instalacijom i održavanjem aplikacionih rešenja „in house“, koristi se web portal ili web gateway za pristup EFTPOS terminalima uz administraciju sistema na korisničkom web portalu. Na taj način se smanjuju troškovi uz maksimalnu raspoloživost sistema 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
  • Loyalty server je glavni deo sistema na koji se povezuju trgovci putem interneta bilo da koriste EFTPOS terminal, web konzolu ili integrisano rešenje sa platnom aplikacijom. Svi podaci u Loyalty bazi ažuriraju se u realnom vremenu. Posebno prilagođena web aplikacija sa definisanim korisničkim ovlašćenjima omogućuje različite aktivnosti na administrativnom portalu trgovca ili korisničkom portalu klijenta.