Korisnički portal

  • Pregled sakupljenih i utrošenih bodova po prodajnim mestima
  • Pregled personalizovanih poruka za klijente
  • Pregled vesti o promotivnim akcijama
  • Pregled i odabir nagradnih proizvoda