LOYALTY PAKETI

Basic Medium Advanced

arrow Vrste kartica / programa lojalnosti

arrowGIFT kartice

     

arrow Point collection kartice

     

arrow Discount kartice

     

arrow Prodajno mesto

arrow EFTPOS na prodajnom mestu

     

arrow Integracija sa EFTPOS kasom

     

arrow Dvosmjerna komunikacija na prodajnim mestima

     

arrow Batch load podataka

     

arrow Usluge progama lojalnosti

 

arrow Sakupljanje i trošenje bodova

     

arrow Promocija bodova (dvostruki i višestruki iznosi bodova u promotivnim akcijama)

     

arrow Upit stanja bodova

     

arrow Ponude nagradnih proizvoda na raÄŤunu

     

arrow Personaizovane poruke klijentima na raÄŤunu

     

arrow Administratorski portal korisnika softvera

arrow Unos i editovanje podataka o klijentima

     

arrow Unos i editovanje podataka o prodajnim mestima

     

arrow Kreiranje promotivnih bodova

     

arrow Pregled prometa po prodajnim mestima (sakupljeni i utrošeni bodovi)

     

arrow Pregled prometa po klijentima (sakupljeni i utrošeni bodovi)

     

arrow Kreiranje i slanje informacija o promotivnim akcijama (newsleter)

     

arrow Kreiranje individualizovanovih poruka za klijente

     

arrow Pregled logova

     

arrow Statistički izveštaj o prometima klijenta

     

arrow Statistički izveštaj o prometima prodajnih mesta

     

arrow Statistički izveštaji na zahtev

do 3 do 5 do 10

arrow Administratorski portal za prodajno mesto

arrow Unos i editovanje podataka o klijentima

     

arrow Pregled prometa po klijentima (sakupljeni i utrošeni bodovi)

     

arrow Kreiranje i slanje informacija o promotivnim akcijama (newsleter)

     

arrow Kreiranje individualizovanovih poruka za klijente

     

arrow Pregled logova

     

arrow Statistički izveštaj o prometima klijenata

     
Administratorski portal za kupce

arrow Pregled sakupljenih i utrošenih bodova

     

arrow Pregled individualizovanovih poruka za klijente

     

arrow Pregled vijesti o promotivnim akcijama

     

arrow Pregled i odabir nagradnih proizvoda