POS функционалности (Терминал, web POS, API, web сервиси)

  • Собирање и трошење на бодови
  • Промоција на бодови (двојни или поголеми износи на бодови во промотивните акции)
  • Упит за состојба на бодови
  • Понуда на наградните производи на сметката
  • Персонализирани пораки до клиентите на сметката
  • Подарок картичка (gift card)