Основни функционалности

  • EFTPOS терминал на продажното место
  • Двосмерна комуникација со продажните места
  • Самоинсталација или „on-site“ инсталација
  • Едносмерно „batch“ собирање на податоци
  • Web интеграбилен портал
  • Интеграција со платежни апликации
  • Web администраторски портал за трговци
  • Web кориснички портал за клиенти