Етранет профил

  • ЕТРАНЕТ ГРУПА низ своето плодно петнаесетгодиншно работење и иискуство претставува проверен партнер на полето на електронските трансакции. Со развојот од средината на деведесетите години па до денес, се здобивме со респектабилно искуство на тоа поле, како и бројни задоволни клиенти и корисници. Со континуирано следење на новите технологии и усовршување на нашите вработени, се стремиме да одговориме на барањата на клиентите, максимално применувајќи ги технолошките, сигурносните и стручните стандарди.
  • ЕТРАНЕТ ГРУПА им нуди на своите клиенти богата и доверлива експертиза, консултации, како и евалуација и имплементација на иновативни решенија во електронското работење. "