Point collection картички

  • Со цел да се овозможи голема разновидност на програмот за лојалност за примена во различни пазарни сегменти, системот ги поддржува различните видови на картички за лојалност. Со параметризација на поедини картички и програми, додатно може да се креираат различни програми на лојалност према деловните барања на секој трговец.
  • Point collection картичките се картички со кои купувачите собираат поени, и во зависност од бројот на собрани поени во одреден период добиваат пригодни попусти при купувањето, или награди во облик на посебни производи или услуги. Ова е најчестиот облик на програма за лојалност како напредна фаза на програмот за собирање на поени."