Korisnički portal

  • Pregled sakupljenih i utrošenih bodova po prodajnim mjestima
  • Pregled individualiziranih poruka za klijente
  • Pregled vijesti o promotivnim akcijama
  • Pregled i odabir nagradnih proizvoda