Osnovne funkcionalnosti

  • EFTPOS terminal na prodajnom mjestu
  • Dvosmjerna komunikacija sa prodajnim mjestima
  • Samoinstalacija ili on-site instalacija
  • Jednosmjerno „batch“ prikupljanje podataka
  • Web integrabilan portal
  • Integracija sa platnim aplikacijama
  • Web administracijski portal za trgovce
  • Web korisnički portal za klijente